Sebastian Holzhuber (Wenen1949) werkt sinds 1979 als beeldend kunstenaar in Amsterdam.
Hij studeerde aan de Alanus Hoge School voor de Kunsten in Bonn en bij Magdalena Abakanowicz in Poznan, Polen.
Het werk van Holzhuber werd in meer dan 150 internationale solo- en groepstentoonstellingen getoond.
 
Het ritueel staat centraal in Holzhubers werk. In de ruimste zin van het woord reflecterend als archaïsche handeling van het gemeenschappelijke.

In verbinding komend in de diepere lagen van het mystiek-magische van ethnische stammenculturen.

Als bevestiging van de eigen localisatie
in het leven en als vorm voor de viering van specifieke momenten in het leven.
 
Dr. phil. Silvia Anner, Wissenschafts- und Kulturjournalistin
 
 

 

Deze nieuwe rituelen zijn niet te plaatsen in een bestaand genre. Daarvoor zijn zij te complex en veelgelaagd.
Ze beogen niet alleen de kunst, niet alleen het therapeutische, niet alleen de esthetiek en niet alleen het metafysische.
 
Prof. Dr. Manfred Kremser, Kulturanthropologe und Ritualforscher Universität Wien
 De beelden van Sebastian Holzhuber verwijzen naar vergeten gewaande scénes en zoekgeraakte emoties, naar collectieve dromen en individuele herinneringen. Het zijn pijnlijke herinneringen aan het verlies van eenheid. Ver verwijderd van een
romantische verheerlijking van een verloren paradijs stelt Sebastian Holzhuber de naakte mens in het middelpunt van zijn werk. Het collectieve lichaam wordt tot thema verheven, het menselijk lichaam als biologische en anatomische constante
in de menselijke ontwikkelings-geschiedenis.

In zijn ‘oerlandschappen’, visualisaties van innerlijke landschappen, wordt de poging zichtbaar om het innerlijke leven van de mens in een directe relatie tot zijn lichaam, zijn uiterlijke verschijning te plaatsen.

Mag. Karin Wolf, Direktorin Institut für Kulturkonzepte Wien

Sebastian Holzhuber (Wien 1949) arbeitet seit 1979 als freischaffender Künstler in Amsterdam.
Er studierte bei der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Bonn und bei Magdalena Abakanowicz in Poznan/Polen.

Holzhubers Werk wurde in mehr als 150 internationalen Einzel-und Gruppenausstellungen gezeigt.
 
Im Zentrum Holzhubers Arbeit steht das Ritual. Reflektiert in seiner ganzen Bandbreite als archaische Handlung des Gemeinsamen, des Miteinanders in der Tiefe des Mystisch-Magischen ethnischer Stammeskulturen, als Vergewisserung der eigenen Verortung im Leben, wie auch als Form der Zelebration bestimmter Lebensmomente.

Dr.phil.Silvia Anner, Wissenschafts-und Kulturjournalistin

 

 

Diese neuen Rituale Holzhubers sind keinem bestehenden Genre einzig zuzuordnen, da sie so vielschichtig und vieldimensional sind, dass sie nicht nur Kunst, nicht nur Therapeutisches, nicht nur Ästhetisches, nicht nur Metaphysisches bedeuten.

Prof.Dr.Manfred Kremser, Kulturanthropologe und Ritualforscher Universität Wien

 

 

Die Bilder Sebastian Holzhubers sind Anklänge an vergessen geglaubte Szenen, an verschüttete Emotionen, an kollektive Träume und individuelle Erinnerungen. Sie sind schmerzvolles Erinnern an den Verlust von Einheit. Weit entfernt von romantischer Verklärung eines verloren gegangenen Paradieses stellt Sebastian Holzhuber den nackten Menschen in den
Mittelpunkt seiner Arbeiten.

Der kollektive Körper wird thematisiert, der menschliche Körper als biologisch anatomische Konstante in der menschlichen Entwicklungs-geschichte.

In Holzhubers Urlandschaften, in denen innere Landschaften
visualisiert werden, wird der Versuch sichtbar, das Innenleben eines Menschen in eine unmittelbare Relation zu seinem Körper, seiner äußeren Erscheinung zu setzen.

Mag. Karin Wolf, Direktorin Institut für Kulturkonzepte Wien

Sebastian Holzhuber (Vienna 1949) has been working as an artist in Amsterdam since 1979.
He studied at the Alanus School of Art in Bonn and also with the renowned artist Magdalena Abakanowicz in Poland.
Holzhuber’s work has been displayed internationally in more than 150 solo and group expositions.
 
 Ritual is central to Holzhuber’s work. In the broadest sense of the word, these rituals are reflective of archaic acts connecting to the deeper layers of the collective psyche and the mystical magic of ethnic tribal cultures. They confirm one's authentic self and celebrate specific moments in life.
 
Silvia Anner, Ph.D., Scientific and Cultural Journalism.
 
 

 

 

 

 

These new rituals do not fit into any existing genre because they are too complex and multi-layered.  Their aim is not solely to produce art, nor to be therapeutic, aesthetic or evoke the metaphysical.
 

 

Manfred Kremser, Ph.D., Professor of Cultural Antropology, Ritual and Research, University of Vienna.
 
 

 

 

Holzhuber’s images are recollections of forgotten scenes, buried emotions, and individual or collective dreams. They portray painful memories of the loss of wholeness. Far from depicting a romantic glorification of a lost paradise, Holzhuber places
the naked man at the center of his work; the body collective is elevated thereby showing the human body as a biological and anatomical constant in the history of human development.
His ancient landscapes are visualizations of inner landscapes;

an attempt to place the inner life in direct relation to the body and the outward appearance.
 
PH.D. Karin Wolf, Director of the Institute of Vienna, Cultural Concepts.
 
 
Sebastian Holzhuber’s art is ever living and ever expanding. It involves a use of symbolism which is the most ancient and fundamental method of expression and one that delves deep into the individual and collective psyche. It reveals aspects of reality which escape other modes of expression, and this symbolism has the virtue of containing within it the thought of the ages and the dreams of the race. It kindles our imagination and leads us to realms of wordless thought.
When Holzhuber goes beyond the individual to the universal, he evokes the life of the spirit in both. His symbolism is key to a realm greater then itself and reveals some essential part of the subject to be understood. His symbols do not rise from any one source but adapt and respond to different ages, religions, cults and civilizations. 
 
Colette Kavanagh, Ph.D. International lecturer in Mythological Studies (Myth and Symbol in Art, Literature and Religion).