Projecten

Wij worden geboren met een diep verlangen dat zich wil manifesteren in dit leven. Maar verstaan we ook de kunst om dat verlangen waar te maken of komen we niet verder dan de oppervlakte van ons - schijnbaar - comfortabele bestaan?

De hoge kunst van het leven is om bij dat verlangen te komen en te leven vanuit je kern.

 

Wat beoogd New Rituals?

Ingesleten denkpatronen, gewoonten en overlevingsmechanismen die we onderweg als ‘waar’ zijn gaan ervaren, hebben de kijk op onszelf nogal beperkt.

Maar daarachter ligt een wereld die erom vraagt gezien en beleefd te worden. Het is in die onbekende wereld waar

New Rituals zich begeeft en waar we in contact kunnen komen met onze ware aard, onze bestemming, dat

ongeleefde leven.

Om daar te komen is een ervaring nodig die ons in contact brengt met dat onbekende. Daarin schuilt de potentie - het bezielde leven - waar een mens meer ruimte zal ervaren en

in zijn kracht komt te staan.

 

New Rituals heeft een aantal workshops ontwikkeld die antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat is mijn opdracht in het leven?
  • Welke kwaliteiten willen zich in mij manifesteren?
  • Wat houdt me tegen om dit ongekende toe te laten?
  • Ben ik in de diepte nog iemand anders dan degene    die ik laat zien?
  • Is er een last in het leven waarvan ik me zou willen bevrijden?

 

Hoe komen we daar?

New Rituals nodigt u uit voor een reis naar binnen en het ontdekken van het innerlijk landschap. New Rituals fungeert als reisbegeleider en geeft u vertrouwen om op pad te gaan. Er wordt gewerkt op basis van overgangs- en transformatierituelen, waarbij u zich meer en meer in de richting van uw eigen kern, uw diepste wezen, beweegt.

 

Wat geeft deze innerlijke reis mij?

New Rituals heeft vaak een sterke werking op de psyche.

Al doende bevrijdt u zich stap voor stap van onnodige angsten en/of blokkades. Dit proces van loutering leidt tot

een dieper zelfinzicht en geeft uiteindelijk meer bezieling,

meer evenwicht, kracht, zelfrespect, bewustzijn, creativiteit

en vreugde.

Kortom, het leven verdiept zich en wórdt vertrouwen en overgave aan onszelf.

 

Individuele - en groepsprojecten

New Rituals vinden hun vorm in transformatieprojecten. Dit zijn projecten met een eigen thema en vorm. Er zijn individuele- en groepsprojecten. De projecten bestaan uit rituelen die veelal geïnspireerd zijn door mythologische en/of archaïsche thema's.

De biografische gegevens en het socialisatieproces van de deelnemers worden hierin meegenomen, waarbij alle emoties doorlopen kunnen worden.

 

New Rituals biedt zowel individuele projecten als groepsprojecten aan.

 

Bij de groepsprojecten is er een een thema, zoals

'The Wounded Healer' (verwonding als kracht tot genezing)

of 'Magna Mater' (de oervrouw).

De groepen bestaan uit maximaal 12 personen.

 

Bij een Individueel project, of transformatieproject, staat

de wisselwerking tussen kunstenaar en deelnemer centraal.

De transformatie wordt vastgelegd in een beeldenreeks

en de deelnemer krijgt deze, ná bewerking door de kunstenaar, digitaal toegestuurd.

 

 

Een persoonlijk ritueel voor u?

Wilt u deelnemen aan een New Ritual?
Neem dan contact op met Sebastian Holzhuber voor meer informatie.

Sebastian Holzhuber

020 671 9875

06 2067 2331

sebaholz@xs4all.nl

 

Kosten voor een dagdeel:

 

Een-op-een sessie                       € 250.

Sessie met twee personen           € 350.-

Met begleiding van de kunstenaar.