Projecten

Individuele - en groepsprojecten

Wij worden geboren met een diep verlangen dat zich wil manifesteren in dit leven. Maar verstaan we ook de kunst om dat verlangen waar te maken of komen we niet verder dan de oppervlakte van ons - schijnbaar - comfortabele bestaan?

De hoge kunst van het leven is om bij dat verlangen te komen en te leven vanuit je kern.

 

Wat beoogd New Rituals?

Ingesleten denkpatronen, gewoonten en overlevingsmechanismen die we onderweg als ‘waar’ zijn gaan ervaren, hebben de kijk op onszelf nogal beperkt.

Maar daarachter ligt een wereld die erom vraagt gezien en beleefd te worden. Het is in die onbekende wereld waar

New Rituals zich begeeft en waar we in contact kunnen komen met onze ware aard, onze bestemming, dat

ongeleefde leven.

Om daar te komen is een ervaring nodig die ons in contact brengt met dat onbekende. Daarin schuilt de potentie - het bezielde leven - waar een mens meer ruimte zal ervaren en

in zijn kracht komt te staan.

 

New Rituals heeft een aantal workshops ontwikkeld die antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat is mijn opdracht in het leven?
  • Welke kwaliteiten willen zich in mij manifesteren?
  • Wat houdt me tegen om dit ongekende toe te laten?
  • Ben ik in de diepte nog iemand anders dan degene    die ik laat zien?
  • Is er een last in het leven waarvan ik me zou willen bevrijden?

 

Hoe komen we daar?

New Rituals nodigt u uit voor een reis naar binnen en het ontdekken van het innerlijk landschap. New Rituals fungeert als reisbegeleider en geeft u vertrouwen om op pad te gaan. Er wordt gewerkt op basis van overgangs- en transformatierituelen, waarbij u zich meer en meer in de richting van uw eigen kern, uw diepste wezen, beweegt.

 

Wat geeft deze innerlijke reis mij?

New Rituals heeft vaak een sterke werking op de psyche.

Al doende bevrijdt u zich stap voor stap van onnodige angsten en/of blokkades. Dit proces van loutering leidt tot

een dieper zelfinzicht en geeft uiteindelijk meer bezieling,

meer evenwicht, kracht, zelfrespect, bewustzijn, creativiteit

en vreugde.

Kortom, het leven verdiept zich en wórdt vertrouwen en overgave aan onszelf.

 

New Rituals vinden hun vorm in transformatieprojecten. Dit zijn projecten met een eigen thema en vorm. Er zijn individuele- en groepsprojecten. De projecten bestaan uit rituelen die veelal geïnspireerd zijn door mythologische en/of archaïsche thema's.

De biografische gegevens en het socialisatieproces van de deelnemers worden hierin meegenomen, waarbij alle emoties doorlopen kunnen worden.

 

New Rituals biedt zowel individuele projecten als groepsprojecten aan.

 

Bij de groepsprojecten is er een een thema, zoals

'The Wounded Healer' (verwonding als kracht tot genezing)

of 'Magna Mater' (de oervrouw).

De groepen bestaan uit maximaal 12 personen.

 

Bij een Individueel project, of transformatieproject, staat

de wisselwerking tussen kunstenaar en deelnemer centraal.

De transformatie wordt vastgelegd in een beeldenreeks

en de deelnemer krijgt deze, ná bewerking door de kunstenaar, digitaal toegestuurd.

 

Monniken en nonnen-project

New Rituals zijn een inspirerende mogelijkheid voor bezieling en transformatie en een kans tot ontwikkeling of het verleggen van grenzen. Zij zijn in wezen een uitnodiging tot een reis naar het innerlijk zelf. Voor deze ‘reis’ ontwikkelde Sebastian Holzhuber transformatierituelen waarbij het thema een oriëntatie biedt om

de menselijke emoties te kunnen voelen.

 

Een belangrijk thema - dat als een rode draad door het leven en werk van Sebastian Holzhuber loopt - is het verborgen leven van monniken en nonnen die al het wereldse afzweren en de aandacht volledig richten op de aanbidding van het goddelijke. Aardse zaken worden ingeruild voor de soberheid van de monnikspij.

 

Deze pij symboliseert aanpassing aan regels en onderwerping

aan dogma’s.

Zo’n pij kan echter ook een masker zijn. Want deze sobere mantel bedekt een lichaam met al zijn/haar verlangens, creativiteit, sensualiteit en schoonheid. En zo wordt de pij tevens een symbool van onderdrukking van wat echt is, van de ware identiteit en van diepere gevoelens. Monniken als metafoor voor eenzaamheid, ontbering, verboden genot, geheim leven.

 

Sebastian Holzhuber wil in zijn ‘Monniken en nonnen-project’ de pure kracht die mensen in zich dragen blootleggen. “Wat mij boeit aan monniken is het conflict tussen lichaam en geest. Juist door het dragen van een monnikspij kan het onderdrukte potentieel aan den lijve gevoeld en bevrijd worden. Een heling van lichaam en geest?”

 

Een persoonlijk ritueel voor u?

Wilt u deelnemen aan een New Ritual?

Neem dan contact op met Sebastian Holzhuber voor meer informatie.

Sebastian Holzhuber

020 671 9875

06 2067 2331

sebaholz@xs4all.nl

 

Kosten voor een dagdeel:

 

Een-op-een sessie € 250.

Sessie met twee personen € 350.-

Met begleiding van de kunstenaar.


English

 

 

Projects

 

Expression of the soul

 

Transitional and transformative rituals for groups and individuals. 

 

New Rituals offer an exciting possibility for inspiration and transformation, a chance for growth and redifining boundaries.

 

New Rituals are greatly inspired by mythological and ancient themes in which a whole spectrum of human emotions are embodied.

 

Discover your power and vulnerability, but also the comical, exotic and extatic side of yourself that you may have never suspected you had. Be curious about yourself and experience how it is to live with more joy, self-confidence and humour.

 

This is a profound opportunity to make visible and explore various aspects of your being, or to break through comfortable habits.

 

Allow yourself a new impetus, a playful challenge, an adventure.

 

Twenty years ago, New Rituals were developed in response to the increased hardening and numbness in modern society - in the sense that art, as personal experience, brings a significant contribution to inner development and maturation.

 

New Rituals stand for:

 

-  Amazement and reconciliation

 

-  Joy and play

 

-  Inner strength and self-confidence

 

-  The art of living and embracing life

 

The biographical data and the socialization process of each participant is taken into accounted allowing the emotions to be carefully followed and better understood.

 

In consultation, New Rituals can sometimes be filmed and photographed. Participants will then receive a selection of this photos of the progress of the process. On special request, a single image can be printed and edited by Sebastian Holzhuber to create a professional work of art.

 

"What slumbering power waits to be freed to unfold?"